Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
9. De beide evenwijdige zijden van eenen tuin zijn 24
en 10 el, en de schuinsche zijden 15 en 13 el. Wat is
de inhoud van dien tuin ?
10. Van een huisdak is de onderzijde 6, de boven-
zijde 2j6 el, en de schuinsche zijden 5 en 5,2 el. Hoe groot
is de inhoud? Zoo er 12 dakpannen in de □ el liggen,
hoeveel pannen liggen dan op dit dak?
Vetllioehen,
syi."
Tot de veelhoeken behooren oigonlijk alle platte vlakken,
begrepen tusschen regte lijnen, zoowel de driehoeken, en
vierhoeken als de vijfhoeken, zeshoeken, enz.
Zij dragen die laatste namen naar het getal zijden en hoeken.
In eenen yegelmatigen veelhoek zijn al de zijden onderling
gelijk, even als al de hoeken!y In een' onregdmatigen veel-
hoek is dit niet 'het geval.
In nevenstaande fi-
guur is aBcdeF een
regtlmatige zeshoek,
en^i?(7Z)J?Feen on-
regelmatige zeshoek.
Het middelpunt
van den regelmatigen
zeshoek is G. Uit dit
punt kan men de lij-
nen aG en FG trek-
ken , waardóór men
den gelijk zij di gen
driehoek aGF bekomt, welke een zesde deel is van den re-
gelm.itigen ze&hoek uBcdtl,- }>Icn behoeft dus slecht^de-
u