Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 31
Door deze deelen te berekenen en hunne inhouden bij el-
kander te tellen, kan men ook den inhoud der trapeziums
vinden.
alISs go^^rej^i, be^ö^f iSji üke vöigeWe
voor^lHn oXte l^i^n.
1. Van een stuk land in de gedaante van een regthoe-
kig trapezium zijn de evenwijdige zijden 13 en 32 roede,
en de hoogte 24. Hoe lang is de schuinsche zijde, en wat
is de inhoud?
2. Een tuin, van gedaante als een regthoekig trapezium,
heeft 320 □ el inhoud. Zoo de twee evenwijdige zijden
zijn 16 en 24 el, wat is dan de hoofffe?
3. De afstand tusschen de evemvijdige zijden van eenen
dergelijken tuin is 96 el, en de twee evenwijdige zijden
zijn 120 en 72 el. Hoe lang is""de schuinsche zijde?
4. Zoo de inhoud van zoodanig stuk gronds 96 □ roede
is, en de twee evenwijdige zijden 80 en 113 el; — hoe
veel is dan de afstand tusschen de laatsten?
5. Een landman heeft eenen akker, in de gedaante van
een regthoekig trapezium. De twee evenwijdige zijden zijn
17,8 en 19,4 el, en de inhoud is 237,15 □ el. Hoe groot
is 4® afstand tusschen de evenwijdige zijden?
6. Van een vloer in de gedaante van een trapezium zijn
de evenwijdige zijden 4 en 3 el, en de afstand tusschen
die zijden 2,4 el; wat is de inhoud?
7. De evenwijdige zijden van een .scheef hoekig trapezium
zijn 31 en 42 el en de schuinsche zijden 32 en 35 el.
Hoe groot is de inhoud van dit trapezium?
8. Van een ondoordringbaar en moerassig bosch, in de
gedaante van een scheefhoekig trapezium, zijn de beide
schuinsche zijden 37,5 en 32,5 el, en de evenwijdige zijden
60 en 25 el; — wat is de afstand daartusschen?