Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
kant der andere zijde af, en deelt die rest door tweemaal
de lengte der basis. Hierdoor bekomt men het deel van
de basis, tusschen den voet der loodlijn en het hoekpunt,
gelegen tegenover de zijde, welker kwadraat men afgetrok-
ken heeft, van die der twee andere zijden, zoo als volgt
uit bovenstaande formules
JW-= CE' + AC— lAC X CE.
Heeft men alzoo een der deelen van de basis bekend,
dan kan men de loodlijn en den inhoud vinden op grond
van § 7 en wat er vroeger is aangewezen.
gij dit aH^ goed begre^M hebt, z^W gij zW goed
in staaS^'n, de v^ïgjende vcorstenwi te berelc^ien , mfc gij
er de figuraj, zoo als vroeger reeSe hebben^ngera^n,
steeds bij ma^t. e-■>iflêT'Xf'ri
1. Van eenen stomphoekigen driehoek is de basis 16 en
de opstaande zijden 60 en 52 el. Hoe ver zal de basis ver-
lengd moeten worden, om den voet der loodlijn te ontmoe-
ten, uit den tophoek nedergelaten?
2. De basis van eenen stomphoekigen driehoek is 5,2
roede, de opstaande zijden 2,9 en 7,6 roede. Hoeveel is
de inhoud daarvan?
3. De opstaande zijden van eenen stomphoekigen drie-
hoek zijn 360 en 300 el, en de basis 66 el. Hoe lang is
de loodlijn, uit den top op het verlengde der basis ge-
trokken ?
4. Wat is de inhoud van dezen driehoek?
5. Van een stuk land, in de gedaante van eenen stomp-
hoekigen driehoek, zijn de zijden 150 , 130 en 40 roede.
Wat is de inhoud?
6. Hce lang zijn de loodlijnen, uit eiken hoek dezes
driehoeks op de overstaande zijde of haar verlengde ge-
trokken?