Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
14. Ter hoogte van 5 palm boven het dek van een
schip zit aan den mast een giek van 18 el lang, en aan
het andere einde hiervan zit een touw tot den top van
den mast, hetwelk 32 el lang is. Wanneer de giek juist
regthoekig met den mast staat, hoe hoog is deze dan bo-
ven het dek?
15. Een ladder van 75 palm lang' staat 15 palm van
den voet eens booms; hoe hoog reikt zij daar tegen?
16. Hoe hoog zou zij moeten zijn, opdat men in dien
stand 6 el hoog er op zou kunnen klimmen?
17. Wat is de inhoud van eenen regthoek, waarvan de
diagonaal 15 , en de basis 12 palm lang is?
18. Van een kwadraat is de hoeklijn 36 palm lang;
hoe lang is elke zijde, en wat is de inhoud?
19. Een scheepstimmerwerf is 25 el lang en loopt 4 el
omhoog; hoe lang is de horizontale grond, daaronder ge-
legen?
20. In een vat, van 4 palm diameter kan men schuins
uit het midden van het spongat tot de bodems een stok
steken van 6,5 palm lang; wat is de lengte van dit vat?
21. In het midden van eenen vierkanten tuin, waarvan
de zijden ieder 18 el lang zijn, staat een boom; hoe ver
is deze van eiken hoek verwijderd ?
22. De loodlijn, uit het hoekpunt van den regten hoek
eens driehoeks op de schuinsche zijde nedergelaten is 4,5
el lang, en verdeelt die zijde in stukken van 6 en 9 el lang.
Hoe lang zijn de regthoekszijden, en hoe groot is de in-
houd van dezen driehoek?
23. Een trap, van den vloer tot den zolder reikende,
is 42,5 palm lang, en staat 8 palm buiten den loodregten
stand. Wat is de hoogte van dezen zolder?