Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
11. Wat gpu de inhoud zijn van een zoodanig stuk
lands, waarvan elke zijde 17 roede 8 el \vas?
12. Van een parallelogram is de hoogte of de loodlijn,
op de langste zijde neergelaten, drie maal korter dan de
basis. Hoe lang zijn deze lijnen, indien de inhoud
n □ el is? '
13. In een weiland van gedaante als een parallelogram,
dat 1024 O el groot is, moet een' sloot gegraven wor-
den, loodregt tusschen de langste zijden, welke ieder 48
el lang zijn. Zoo men voor de el daarvan 7 5 et, loon moet
betalen, hoeveel zal dit dan bedragen?
14. Hoe hoog zou het loon voor die sloot komen, zoo
zij tusschen de kortste zijden, ieder van 18 el, op dezelfde
wijze moest gegraven worden?
15. In een land, van gedaante als eene ruit, waarvan
de zijden twee maal zoo lang zijn als de loodlijn, van de
eene tot de overstaande zijde getrokken, kunnen 13 koei-
jen geweid worden, wanneer men rekent, dat zij elk 13
□ roede behoeven. Hoe lang zijn die zijden en de af-
stand daartusschen?
16. Hoeveel koeijen zou men er kunnen weiden, zoo
elke zijde tweemaal langer, en het land gelijkvormig aan
het evengenoemde was?
V Verschillende soorten van driehoeken.

Wanneer men in een parallelogram of reène ruit eene dia-
gonaal trekt, verdeelt deze die vlakken in twee driehoe-
ken, welke elkander volkomen kunnen bedekken, «aidat
dftJtoefeeir-eB«. yijdfn -jttigf u[7 ÜlUiidu piw^ea.