Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
is AB = a-e.n BE=b dan is AE—a-{-h en de inhoud van
AETG = {a+b) X (« + «) =«2 + ja.
In bovenstaande bewerking is derhalve 0 = 2 tientallen,
a2 = 4 honderdtallen en er blijft 2fl5+J2=225 eenheden
over. Door 3 a tientallen = 40 eenheden in 3«} te dee-
len, bekomt men J = 5 en = 25, zoodat 2a5 + 235 is.
Is er grooter getal gegeven, waaruit een wortel van meer
dan twee cijfers moet gevonden worden, dan rekent men
altijd de reeds bekomen cijfers des wortels voor a, en de
rest voor + > — of ten aanzien der eerste voorstel-
ling stelt men zich de gevonden cijfers des wortels altijd
voor als AB, en het overschot als de twee regthoeken
BCJE en CDGH benevens het kwadraat CHFJ.
eentje
Zie hier nog'^Ä voorbeeld^eipX deiNHeffeiiteï^
t^ken.
' /it - /.
foHt-n i'n- C/K / tr/iiJéi^-t-
tU J<UU- %é { tt i'^é^
1/17
16
80 x.3 + 4 =1
89
89
64
840 X S + 9 =
35
35
29 j 423
39
39

Moet de wortel uit eene tiendeelige breuk getrokken wor-
den , dan begint men bij de eenheden af te deelen, en
voor elke twee cijfers achter het deeimaalpunt scheidt men
één cijfer af in den wortel. De reden daarvoor zult gij
uit het voorgaande wel kunnen aüeiden.
Gij weet dat men het kwadraat eener breuk vindt door
de kwadraten van teller en noemer te nemen. Zoo is b. v.
f X I = Men trekt dus uit teller en noemer ieder af-
zonderlijk den wortel, om uit eene breuk den wortel te