Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scanScanned page
--------—j___l
De Vïtgevers dezes hellen ■ mede uitgegeven:
Ilandbcek der Aardrijkskunde, bewerkt naar den S^fea druk,
van Ernst vox Seïdlitz , door Br. I. DoünseifpeiV en
J. Kuijpek. Tweede druk..............ƒ 1.80.
Hoofdlrekken der Aardrijkskunde.—Voorbereiding tot bet Hand-
boek der Aardrijkskunde van von Seydlitz, bewerkt door
Dr. I. Dornsfifpen eu J. Kuvpeh.........ƒ 0.30.
LAGERWETJ, Eng. lees-, leer- en vertaalboek voor eerstbegin-
neuden , 5« druk, herzien door L. J. C. Ludolph. ƒ 1.—,
AVILLIAMS, Eng. Ncderl. gesprekken, naar bet Eag. bewerkt
door D. liosiTioPF Hz. Zevende druk, vermeerderd en ver-
beterd door L. 3. C. Ludolph.................ƒ O.SO.
I. J. C. LUDOLPH, Engelscb leerboekje voor eerstbegin-
ncnden. Tweede, vermeerderde druk.........ƒ0.60.
W. PÜTZ, Schels der Oude Geschiedenis cn Aardrijkskunde,
3e verheterde druk..............ƒ 1.25.
n Schets der Middeneeuwen, verè. druk, f 1.10.
u Schets der Kieuwe Geschiedenis, verheterde
druk..................ƒ 1.15.
Allen vertaald en bewerkt door Dr. E. MEHLER.
Dr. D. BURGER Jk., Vragen over de Algemcene Geschiedenis
en Aardrijkskunde, naar aanleiding van do Schets der Alge-
uieene Geschiedenis en Aardrijkskunde van W. Pütz, ƒ 0.7Ö.
Dr. G. ßlLLROTH, Latijnsche Spraakkunst voor Scholen, naar
den derden door Dr. Fu. Ellendt herzienen druk, bewerkt
door Dr E. Mehlkk ... -.................ƒ3.30.
F. ELLENDT , Latijnsche Spraakleer voor de lagere klassen
der Gymnasia. Naar den vierden Hoogd. druk; bewerkt
door ]5r. E. W emkr. 2 ■ verheterde druk........ƒ 1.25.
Dr. S. KEYZER, Themata ter vertaUng in het Grieksch,
ö stukjes, elk stukje.........................ƒ !.—.
UOSSCHA, Grickscbe tbcmata , U kl. ƒ 1.10; en 3e kl.
f 1.40; 4c kl. ƒ 1.25.
J. C. a. KEMPEES, lieg. der Stelk., Ie st., 10^ dr. . - 0.90.
Idem, 2: stukje, 1 druk................- 0.90.
Idem, Vraagst. ea Oefen., Ie st, 10e dr.; 2-st., dr , elk 35 ets.
Tdera, Anhv. opdeVraagst., l«8t., 5 dr.; 2 st., 4^dr., elk 25 ets.
Br. IJ.WElFFENBACn. Beginselen der Hoogduitsche Spraakk.
voor scholen, vooral ook ter dienste van hen, die zich tot
de kssen aan de Koninklijke Militaire Akademie wensehen
voor te bereiden. 1' st., Spraakk., vijfde herziene dr.ƒ0.90.
Idem, Bcg. der Iloogduitjche Spraakkunst > 2^ st, Leesboek,
ook onder den titel: SammUiiig auserlesener Stücke aus
den werken Bcutschen Prosaiker, für Schulen, herausgege-
ben von Dr. H. WiiiFF£>i»ACH, 2; druk........ƒ 1.00.
- n