Boekgegevens
Titel: Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Gorinchem: J. Noorduyn en zoon, 1864
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2396
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200381
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Meetkundig rekenboek: overeenkomstig de behoeften van onzen tijd; voor scholen en ter bevordering der nijverheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
8. In eenen gang liggen 66 marmeren steenen, waarvan
elke zijde 5 palm lang is. Zoo de gang 1 el 5 palm breed
is, wat is dan de lengte daarvan?
9. Hoeveel el vloermatten van 7 palm breed heeft men
noodig om eenen vloer te beleggen van 7 el 2 palm lang
en 3 el 5 palm breed?
10. Voor eenen vloer van 4 el 2 palm breed heeft men
54 el van deze matten noodig; hoe lang is deze vloer?
11. Om een broek en vest te laten maken heeft iemand
2 el 5 palm laken noodig van 11 palm breed. Hoeveel
zal hij moeten nemen wanneer hij eene soort kiest, welke
12,5 palm breed is?
12. In eene zaal van 9 el 5 palm lang en 4 el 5 palm
breed moet een vloerkleed gelegd worden, waarvan de breedte
9 palm bedraagt. Hoeveel el lengte heeft men daartoe noodig?
13. Tot eene andere zaal, welke dezelfde breedte heeft,
behoeft men 57 el van die stof. Hoe lang is deze zaal?
14. Yoor eene plank, van 8 el 5 palm lang en 1 palm
8 duim breed, betaalt men ƒ 1,25. Hoe hoog komt een
soortgelijke, welke 7 el 5 palm 5 duim lang en 2 palm
2 duim breed is?
15. Indien eene lei van 5 palm lang en 3 palm breed
40 et. kostj wat moet dan de prijs zijn eener lei, die 1
palm korter en 8 duim minder breed is?
• 16- Wanneer men naar denzelfden prijs 50 ct. voor
eene lei betaalt van 6 palm lang; hoe breed zal deze zijn?
17. Een verwer neemt 3 gl. 75 ct. voor het verwen
van eene schutting, welke 6 el 5 palm lang en 1 el 8
palm hoog is. Hoeveel zal hij moeten nemen voor eene
gelijksoortige van 8 el lang en 2,5 el hoog?
18. Men vraagt 12 gl. voor eenen spiegel van 11 palm
lang en 5 palm breed. Een andere van gelijke soort, 9