Boekgegevens
Titel: De natuur: aanvankelijk leesboek voor de lagere school
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1861
7e dr; 1e dr.: 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2393
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200378
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuur: aanvankelijk leesboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
voor ons en alles zorgt, dat zien en ondervinden
wij dagelijks. Waaraan ?
2.
Al, wat ons zoo omringt en door onze zinnen
kan waargenomen worden, noemt men de Natuur
oX de zigtbare Schepping. Ons ligchaam behoort
daartoe ook. Onze ziel eigenlijk niet. Eens zul-
len die van elkander scheiden. Weet gij hoed en
wanneer?
Zoo lang wij tot die Natuur behooren, hebben
wij er groot belang bij, er veel van te weten:
want wij leeren er God uit kennen in zijne on-
eindige goedheid, almagt en grootheid. Ook kun-
nen wij dan meer genoegen en voordeel trekken
van j hetgeen God zoo liefderijk voor ons en an-
dere schepselen heeft geschapen.
3.
Als gij ouder zijt, en alles beter kunt begrijpen,
dan moet gij veel van Gods schoone Natuur trach-
ten te weten. Gij zult er onnoemelijk groot ge-
noegen en geluk door ondervinden.
Velen denken er te weinig aan. Zij missen
daardoor veel. En zou God dat wel goedkeuren.