Boekgegevens
Titel: De natuur: aanvankelijk leesboek voor de lagere school
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1861
7e dr; 1e dr.: 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2393
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200378
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuur: aanvankelijk leesboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Hoogst weldadig rekent men de verordening der nieuwe
Wet op het onderwijs, waarby de Natuurkunde als ver-
pligtend wordt genoemd voor de lagere scholen.
Te veel toch werd dat vak nog velerwege tot nu toe
verwaarloosd, ondanks het groote nut, de volstrekte he-
hocfte daaraan voor de zamenleving.
Dat men reeds aanvankelijke lezers daarmede eenigzins
kan bekend maken, tot nut voor zich zeiven en anderen,
om in het vervolg dat onderrigt uit te breiden en aan te
vullen, dat meenen wij door de zamenstelling van dit
hoekje te hebben bewezen.
Boe voortreffelijk de vertellingen van Yan Heiningen-
bosch, en andere verdichte verhalen, ook mogen zijn —
blijvender nut zal de lezing van meer wetenschappelijke
werkjes hebben, zoo die evenzeer naar de vatbaarheid van
aanvankelijke lezers zijn ingerigt.
Voor hen, die de school te vroeg verlaten, zal het noo-
dig, — voor anderen nuttig zijn, reeds vroeg datgene te
weten, wat levenslang ook in de zamenleving voordeel,
gemak en genoegen kan geven.
Hoog moet dit onderwijs voor deze lezers niet opgevoerd
worden. De onderwijzer moge er mondelijk iets ter ver-
klaring bijvoegen, — hij zorae, dat er genoeg overblijve
voor hooger klasse der school.
Moge deze proeve alzoo wel uitvallen, ook tot wezen-
lijk heil der jeugd, en ter vergrooting van het verband
(usschen de school en het leven. (•*)
Hablingkn, October 1861. B.
/
(*) Voorden, binnen eenige marenden noodigen, xesden druk,
TicI alleen te berigten. dat er geene noodelooze.veranderingen
zgn gemaakt, die Toor nel gebruik lastig zouden z^n.
Kij den nu reeds noodigen zevenden druk geldt datzelfde. Tevens
bevelen wg voor de laagste klasse en voor oewaar- en matresse-
scholen aan: hel ^anv^nicol^'i lottbQ^ over de Natuur, — 'iwelk
met dit werkje en de Volksnatuurkunde met premiën bekroond
werd door de Maatschappy : Tot JSut van 't Algemeen.
Gelyk op de Volksnatuurkunde eene Volkt-^af. Bist. en Techno-
logie zfln gevolgd, ~ zoo is op dit werkje een vervolg over Nat.
llist. verschenen.
/