Boekgegevens
Titel: De natuur: aanvankelijk leesboek voor de lagere school
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1861
7e dr; 1e dr.: 1858
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2393
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200378
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuur: aanvankelijk leesboek voor de lagere school
Vorige scanScanned page
Bij dtii Uitgever dezes zijn mede van
de pers gekomen :
VOLKS-NATÜURKUNDE, voor de hoogste en
middelste klasse der Lagere School en vóór Huis-
gezinnen; .vrii gevolgd naar de leerwijze van Dr.
F. E. J. Crüger, :(\ooT S. L. BRUG. Zevende Druk.
Prijs 30 cM*'
VOLKS-NAïCUURlllJKE HISTORIE; Eekste Vep-
voLG op de VoLjKSfNAffüURKiJNDE, vöor de hoogste
en midd3lste klasse der'iagere en voortgezet lagere
school en voor huisgezinnon; door S. L. BRl^J^
Tweede Druk. Prijs 40 cent.
VOLKS-TECIÏNOLOGIE of BESCHRüVnG dor
KUNSTPRODÜKTEN; Tweede Vervolg op de
Volks-Natuuukunde, voor de hoogste en middel-
ste klasse der lagere, voortgezet lagere school,
voor industrie-scholen en huisgezinnen; door S. L.
BRUG. Prüs 30 cent.
VERVOLG op: DE NATDÜR. Aanvankolp Lees-
boek voor de Lagere School; door S L. BRUG.
I Yyfde druk. Prys 12'fa cent.
NATÜORLÏJKE HISTOIUE; Tweïde Vervolg
op do Natuur, aanvankelijk leesboek voor de La-
gere School; door S. L. BRUG. Prijs 20 cent.
EERSTE LEESBOEKJE over DE NATUUR, voor
de laagste klasse ter Lagere School en voOr Bewaar-
scholen; door S. L. HRUG. öert/e (/rifA Prys 10 ceir;
ZINSONTLEDING, in verband tot andere dee
len der taal, door S. L. BRUG. Prijs 23 cent,