Boekgegevens
Titel: Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Deel: Eerste stukje getallen van 1-10, tientallen van 10-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1892
2e, verb. dr; 1e dr.: 1888
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200364
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI VOORBERICHT.
bepaald tot „stippen". De onderwijzer kan die oefeningen op 't bord
plaatsen en er gemakkelijk variatie in aanbrengen, door ze ook te
laten maken met streepjes, kringetjes, vierkantjes enz. en door ver-
schillende figuren met de stippen te doen samenstellen. Schriftelijk
kan alleen de optelling op die wyze behandeld worden; oefeningen als
—of . • X . = dienen o. i. afgekeurd. Het spreekt wel van
zelf, dat grondig aanschouwelijk rekenonderwijs aan die oefeningen en
ook aan de andere, die in dit stukje voorkomen, moet voorafgaan.
Het „Rekenraam", dat na den 1®" druk van dit stukje met eene
„Toelichting" by den Uitgever dezes verscheen, en ook andere dergelijke
aanschouwingsmiddelen kunnen daarbij veel dienst bewijzen.
In de rangschikking der figuren en ook in enkele rekenoefeningen
hebben we eenige verandering aangebracht, om de geleidelijke opklim-
ming te bevorderen. De woorden dubbeltjes, centen en tienen, die
achter in 't boekje voorkwamen en door de leerlingen nog niet gelezen
kunnen worden, hebben we vervangen door de beginletters dier
woorden: d beteekent dubbeltjes, enz.
We meenen door een en ander het boekje te hebben verbeterd.
Terwyl we onzen dank betuigen voor de belangstelling en de wel-
willendheid , waarmede het ontvangen werd, bevelen we het verder
der practyk aan. Mocht het gebruik op- en aanmerkingen doen maken,
dan zullen we deze gaarne ontvangen.
D. DE BRt:iN Ju.