Boekgegevens
Titel: Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Deel: Eerste stukje getallen van 1-10, tientallen van 10-100
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1892
2e, verb. dr; 1e dr.: 1888
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2342
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200364
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Vorige scanScanned page
LEES- EN LEERBOEKJES
VAN
D. DE BRUIN Jr.,
Hoofd der School, 1. en u. I. o.. io llallem
ONZE EERSTE LESJES
Ijees.boek voor de aanvangshla'sse.
1«—6« STUKJE. — Met plaatjes. — Prijs per stukje ll^f^ cent.
Handleiding bij idem 25 Cent.
„De methode vour H luinvankelijk leesonderwijs, ouder den titel ?an „Onze eerste
lesjes" door den heer De Bruin samengesteld, om meer dan ééne reden eeue
aanwinst voor de school heeten.
De eenvoudige grondziaue'n (ter onderscheiding van de klanken), de geleidelijke
opklimming• tot het overwinnen der moeilijkheden, de onderhoudende lesjes en de
liéve versjes, werken er toe samen, dat de boekjes met vrucht gebruikt zullen worden.
De nette uitgave en vooral de plaatjes vermeerderen de bruikbaarheid."
P. VAN Bommel Jr. ,
hoofd der openh. school te Noord wijk af Zee.
„De keurig uitgevoerde lesjes behelzen eene goed doorgevoerde Leesleerwijze.
De Handleiding gééft duidelijk aan hoe de geachte Schrijver wil, dat er in de
laagste klasse eeuer School zal geleerd en gehandeld worden eri als de onderwijzeres
nu eene persoon is, die hart voor haar werk heeft, dan zal zij 2)leizier van de
behandeling dezer eerste Leeslesjes beleven. Hetgeen van dé onderwijzeresse gez|$;d
wordt, geldt aatnurlijk ook van den onderwijzer. A.ls de zes stukjes afgehaVi'leJd
zijn, kan pieu gerust met het geregeld leesonderwijs beginnen, 't Is toch nood-
zakelijk, dat men eerst zorgt voor de duidelijkheid; daarna volgt de zoetvloeiendheid.
Wij danken den Schr. zeer voorzijuen meesterlijken arbeid'en den Uitgever voor
de zeer keurige uitvoerfng. Flinke letters en duidel^ke plaatjes versieren het werkje."
{De Christelijke Schoolbode, 18 Sept. 1891, n«. 46.)