Boekgegevens
Titel: Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Deel: Derde stukje getallen van 1-1000
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200359
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Vorige scanScanned page
Van denzelfden schrijver rersclienen:
HET
SCHRIFTELIJK REKENEN
in verbaiid met het mondeling rehenonderwijs
in de lagere school.
1"= Stukje, 2« druk: Getallen van 1—10. ' Prijs ƒ 0.15.
„ „ > „ 1—100. „ „ 0.25.
3" „ „ „ 1-1000. „ „ 0.25.
4® „ Geheele getallen van 1—boven 1000, benevens
de beginselen der gewone en tiendeelige breuken ,en
't metriek stelsel........Prijs ƒ 0.25.
5° Stukje, Gewone en tiendeelige breuken. „ „ 0.25.
6® „ A: Vierkante en kubieke maat,
prooentrekening, gemengde vraagstukken. '„ „ 0.25.
6® Stukje' B: Vraagstukken én oefeningen. „ „ 0.25.
VRAAGSTUKKEN
I)ij het onderwijs in het rekenen in de lagere school.
1» Stukje: ..Getallen van 1—10, tientallen van 10—100. Prijs f 0.15.
n „ ■ „ 1-100..................„ •„ 0.15.
„ „ „ 1-1000........„ „ 0.15.
4'' „ Geheele getallen van 1—boven 1000. Be-
ginselen van de gew. en tiend, breuken
en 't metriek stelsel.......u » 0.15.
5" „ Gew. en tiend, breuken ....... „ „ 0.15.
6° „ A: Vierkante en kubieke maat, procent-
,rekening, gemengde vraagstukken. . . ,, „ 0.15.
G" „ B: Vraagstukken ter herhaling en voort-
zetting.............. ,, 0.15.
ONZE EERSTE LESJES.
Leesboek voor de aanvangsklasse.
1-—6\;|STUKJE. — Met plaatjes. — Prijs per stukje 17cent.
Handleiding bij idem 25 cent.