Boekgegevens
Titel: Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Deel: Derde stukje getallen van 1-1000
Auteur: Bruin, D. de
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2337
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200359
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het schriftelijk rekenen in verband met het mondeling rekenonderwijs in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
In dit stukje, dat de getallen van 1—1000 behandelt, worden,
evenals in 't voorgaande, de oefeningen voor de getalbewerking telkens
afgewisseld met „vraagstukjes" ter toepassing, onder zulk een vorm
echter, dat de leerlingen met het opschryven der redeneering niets
te maken hebben; de opgaven, die daartoe dienen, worden eenvoudig
„ingevuld". In 't volgende stukje, waarin de geheele getallen ook
boven 1000 en de beginselen der breuken behandeld worden, zal op
dien weg worden voortgegaan. In de eerste vier leerjaren hebbe
't beredeneerd oplossen van vraagstukken alleen „mondeling" plaats,
n.1. bij het rekenen uit 't hoofd; in de beide volgende kunnen de
leerlingen zich daarin „schriftelyk" oefenen.
D. DE HRUIN Jii.