Boekgegevens
Titel: Beginselen der analytische meetkunde
Auteur: Bos, D.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1890
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1990
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200352
Onderwerp: Wiskunde: meetkunde: algemeen
Trefwoord: Meetkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beginselen der analytische meetkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORRE I) E.
Aan de Gymnasia wordt aan de aanstaande studenten in de Geneeskunde
en Wis- en Natuurkunde onderwijs gegeven in de beginselen der Vlakke
Coördinatenleer.
Het komt mij voor, dat dit onderwijs niet in de eerste plaats er op aan-
gelegd moet worden, om de leerlingen met de eigenschappen der kegelsneden
bekend te maken, maar inzonderheid dienen moet hun eene algemeene
methode tot het oplossen van vraagstukken en het zoeken van meetkundige
plaatsen te verschaffen en hen bovendien vertrouwd moet maken met de
graphische voorstelling van vergelijkingen. Misschien zal in den beperkten
tijd, die op de Gymnasia voor dit vak kan besteed worden, meestal niet
meer kunnen behandeld worden dan hetgeen in dit werkje aan de Verge-
lijking van den Tweeden Graad voorafgaat en eene bespreking in hoofd-
zaken van de kegelsneden, ofschoon eene kortere behandeling van de bol-
driehoeksmeting, waaraan, te oordeelen naar verschillende examenopgaven,
zeker te veel tijd besteed wordt, hiervoor meer tijd zou overlaten. Met liet
oog evenwel op degenen, die, vóór zij tot de studie van een der meer
uitgebreide werken over Anal. Meetkunde overgaan, een meer beknopt werk
wenschen te raadplegen, zijn de vergelijking van den tweeden graad en de
eigenschappen der kegelsneden iets uitvoeriger behandeld.
Het gebruik van cijfers als coëfficiënten in vergelijkingen, komt in dit
werkje in den aanvang herhaaldelijk voor; het is mij dikwijls gebleken, dat
daardoor verwarringen, die anders plegen voor te komen, worden vermeden.
Winschoten, Aug. '90. D. BOS.