Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
11. Voor 53/8 el katoen wordt / 2,15 betaald, lioeveel
zal men dan voor 77/16 moeten geven?
12. Een heer besteedt bij eenen boer voor 4 maanden
3 paarden en 6 koeijen in de wei. Zoo dé boer voor eene
koe 7 1/2 gulden per maand rekent en voor een paard 1 1/8
maal zooveel; hoeveel weiloon moet die heer dan betalen ?
13. Iemand koopt 41/2 ® thee tegen 1 4/5 gulden het ffi,
en anderhalfmaal zooveel suiker tegen 't 7/i8 gedeelte van den
prijs der thee; hoeveel moet hij dan in 't geheel betalen?
14. A. geeft aan B. 12 balen rijst, ieder van 842/5 ffi,
61
waarvoor B. aan A. terug geeft It"?: garst. Van
150
welken prijs per last is deze laatste, als de rijst gerekend
wordt op 1/4 galden 't ffi.
15. Hoeveel is de waarde van :
20 X Vs : 1/60
0,55 - 1/3
16. Twee en een half maal de ouderdom eens kinds is
gelijk aan 't 3/4 gedeelte van den ouderdom des vaders. Hoe
oud is 't kind, als de vader 36 jaar oud is?
17. Uit eene kist, die 1 I/4 kubieke el groot is en vol
haver, wordt 61/4 : 8/4 mud genomen; hoe lang zal men
aan een paard van 't overblijvende dagelijks 1/25 mud kun-
nen geven ?
18. Een koopman heeft 25 balen koffijboonen gekocht
van 1021/2 ® ieder, tegen 29 I/2 cent 't ffi. Hij verkoopt
daarvan 't 2/5 gedeelte tegen 32 I/4 en de rest tegen
301/2 cent 't ffi. Hoeveel bedraagt zijne winst?
19. Een half last haver en 8 mud tarwe is ingekocht
voor ƒ 184 3/4. Zoudt gij den prijs van ieder per mud kun-
nen berekenen, als gij weet dat eene mud tarwe 2 I/2 maal
toüvcel kost als een mud haver?