Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
11. Een koopman heeft 11 kisten thee gekocht, tegen
2 min een achtste galden 't ffi en verkocht tegen 2 l/s gulden
'l ffi. Zoo hij nu bevindt 144 3/8 gulden gewonnen te heb-
ben, zoudt gij daaaruit dan kunnen berekenen, hoe veel
elke kist gewogen heeft, vooronderstellende dat zij even
zwaar zijn?
12. De vier zijden eener kamer hebben te zamen eene
lengte van 29 8/4 el. Indien deze kamer de breedte heeft
-van 6 5/3 el: hoe veel el bedraagt dan hare lengte?
13. Deze kamer, welke eene hoogte heeft van 41/2 el,
wil men laten behangen. Er z^n twee ramen in, die ieder
2 3/4 □ el groot zijn en de deur is 1 '/s □ el groot. Be-
reken nu eens, hoe veel O ellen papier men daartoe noodig
zou hebben?
14. Men gebruikt daartoe rollen papier, die eene lengte
hebben van 15 el en eene breedte van 5/8 el. Voor hoe
veel geld aan papier zou men dan noodig hebben, als men
't schadelijke van 't afsnijden niet rekent en 70 cents voor
den rol betaalt?
15. liet 7/16 gedeelte van 't geen A. bezit is gelijk aan
577 1/2 gulden. Kunt gij mij zeggen, hoe groot de bezit-
ting van B. is, als deze 21/2 maal zoo veel als A. bezit?
16. Hoe veel is de waarde van de volgende uitdrukking:
6 1/2 X (4 - 1 2/3)
5/8
17. Vier kooplieden bevrachten een schip. A. neemt
deel voor 't 3/ig gedeelte, B. voor 't 7/32, C. voor 't 9/32
en D. voor de rest. Zij zijn in hunnen handel gelukkig en
winnen ƒ 10000. Hoe groot zal ieders aandeel daarvan
zijn, als de schipper I/5 van de winst voor vracht ontvangt?
18. Over 4 1/2 jaar zal iemand 't drie vierde gedeelle
van 7/8 eeuw oud zijn; hoe oud is hij nu?