Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
20. Zoo men voor 3/4 ® thee ƒ 1,35 beUalt; hoe veel
moet men dan geven voor 51/2 ffi?
21. - En hoe veel naar denzelfden prijs voor 12 S/g ®?
22. Eene boerin gaat naar de markt met 12 stukken
boter, ieder-van 2 3/4 welke zij verkoopt tegen 121/2
stuiver het ffi. Zoudt gij kunnen berekenen, hoe veel rijks-
daalders zij daarvoor ontvangen heeft?
23. De vader van willem verrookt iedere week 3/$ ffi
tabak van 16 stuivers het ffi; terwijl hij daarenboven jaar-
lijks nog 5 kwarlkisten sigaren gebruikt, die hem 171/2 gul-
den de heele kist kosten. Voor hoe veel geld aan tabak en
sigaren heeft wiiiehs vader in een jaar noodig?
24. Twee korenkoopers ruilen. A. heeft rogge en B.
garst; de prijs van de rogge is ƒ 7 3/4 de mud en die van
de garst is 6 '/2 gulden de mud. Indien A. nu aan B.
4 1/2 last rogge levert; hoe veel mud garst moet B. dan aan
A. leveren?
25. Van een bleekveld, dat 3/4 roede lang en 5/8 roede
breed is, worden zoden gestoken, welke 8/3 el lang en S/jg
el breed zijn; hoe veel zulke zoden kan men van dat'bleek-
veld bekomen ?
§6.
1. Een tabakshandelaar heeft 5 vaten tabak gekocht en
daarvoor betaald ƒ 670 5/ig. Hoe zwaar weegt elk vat door
elkander, als hij het ffi tegfen 321/2 cent gekocht heeft?
2. Eenigen tijd daarna verkoopt hij die vaten tabak tegen
3/8 gulden 't ffi; doch hij bevindt dat op ieder vat l/S X 100 ffi
aan gewigt verloren is, terwijl hij daarenboven op ieder
vat nog 621/2 cent onkosteq gehad heeft. Bereken eens,
hoe veel hij nu op die vaten gewonnen hpeft ?
3. In zeker hnis zijn 24 ramen, elk van 15 ruiten.