Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
ruaaliooii / 2 3/4 lietaalt, voor gesl, melk en brandslof 1 I/2 gl.
rekent en liij 105 ffi nit iedere mud bakt?
§ 5.
1. Voor een kamer, die 7 '/2 el lang en 68/4 cl breed
is , wordt een vloerkleed gekocht, tegen een' rijksdaalder de
□ el, hoe veel zal dat kleed kosten ?
2. Maar indien voor die kamer tapijtgoed werd gekocht,
dat '/s el breed is , tegen 2 I/4 gulden de el: zou dat dan
goedkooper of duurder uitkomen ?
3. Iemand moet leven van de opbrengst van twee hui-
zen. Het eene daarvan is verhuurd voor ƒ 425 '« jaars en
het andere voor 3/4 maal zoo veel; hoe veel bedraagt het
wekelijksch inkomen van dien man, als hij voor belasting
cn reparatie jaarlijks 83 3/4 gulden rekent?
4. Als 1/2 ® 'abak ƒ 0,40 kost: hoe veel moet men
dan betalen voor 7/8 ffi ?
5. Derdehalf vierde deel van een last koren is gekocht
voor ƒ150; tegen hoe veel is dat de mudde ?
0. Van zekere school zijn het ^/ij gedeelte der leerlin-
gen jongens; hoe groot is het getal leerlingen dier school,
^ als er 45 meisjes zijn?
7. Op een weg, die 125"'ijl ''ing is, reizen A. en
B. elkander te gemoet. A. legt dagelijks 151/2 mij' en B.
12 1/3 mijl af. Na hoe veel dagen zullen zij elkander ont-
moeten ?
8. Hoe veel kost 18 « suiker, als anderhalf « ƒ 1,20
kost?
9. De vloer eener kamer kan juist belegd worden met
24 planken, die 4 i/2 el lang en 2/5 el breed zijn; hoe
groot is die vloer?