Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
\
22. Twee boeren ■ieojn^^j«» ^tuk land. A. komt
daarvan 't 3/8 gedeelte föe,- éb van B. bedraagt
121/2 bunder; hoe groot is 't stuk land, dat zij zamen
gekocht hebben ?
23. Indien A. hel zijne gekocht heeft tegen 250 rijks-
daalders 't bunder en B. voor zijn geheele aandeel ƒ9375
betaald heeft; hoe veel gulden beeft dan A 't bunder goed-
kooper gekocht dan B. ?
209 1/3
24. Van een stuk laken, dat —el lang is, wordt
(
het 5/8 gedeelte verkocht; hoe veel blijft er nog over?
25. Van 't verkochte gedeelte worden eerst 12 broeken
gemaakt, en voor elke broek heeft men 1 7/8 el noodig, ter-
wijl men van de rest vijf jassen maakt; hoe veel el heeft
men voor iederen jas gebruikt ?
§ 4.
1. A. is aan B. zekere som schuldig cn betaalt daarop
't 15/3G gedeelte. Als hij na in 't vervolg elke maand 't 7/48
gedeelte der schuld betaalt: in hoe veel maanden zal dan de
geheele schuld afgelost zijn?
2. Zeker onderwijzer gaf een' leerling op te berekenen
hoeveel 't verschil is tusschen 5/8 X 12 1/2 en 5/8 gedeelte
van 12 1/2. De leerling begreep, dat deze laatste nitdrakking
gelijk was met 12 1/2 gedeeld door 5/8 en kreeg een verkeerd
antwoord. Welk is uw antwoord?
3. Van zeker getal guldens is 7 1/2 gulden het drie zes-
tiende gedeelle. Hoe veel guldens zijn er ?
4. Een winkelier heeft in écne week 16 3/4 'ffi thee ver-
kocht, tegen 2 3/5 gulden het ffi. Hoe veel heeft hij daarvoor
ontvangen ?