Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
' S .3.
1. Een lioekverküoper verkuopl 2 •/■! riem papier legen
3/8 gulden hel boek. Hoe veel is daarvan de opbrengst?
2. Hoe veel is dc waarde van 2^/4 + 5 '/s + Vs —
311/12 X 3/4 : 31/3 rijksdaalders?
3. Voor de helft van die waarde wordt vleesch gekocht
tegen 15 I/2 stuiver 't Nederlandschc ffi, Hoe veel ft kan
men daarvoor koopen ?
4. Een boer heeft 7/8 last tarwe op zijn' zolder liggen
voor eigen gebruik. Hoe lang kan hij daarmede toekomen
als hij wekelijks S/ig mud noodig heeft?
5. Die zelfde boer berekenl, dat hij wekelijks, 't gelicelc
jaar door elkander gerekend, 3 1/5: 1/20 ® bolcr maakt,
welke hij gemiddeld verkoopt tegen 10 I/2 stuiver het Hoe
veel geld ontvangt die boer in een jaar voor zijn' boter, in
aanmerking nemende, dat li|j zelf wekelijks 3 ffi noodig hecfl?
6. Een koopman zendt af 25 pakjes chocolade, ieder
van 2 1/2 ® tegen 8/4 gulden het tt, cn nog 12 pakjes,
ieder van 1 8/4 ffi legen 1 I/5 gulden 't Hoe hoog zal
hel bedrag der nota zijn, welke de koopman daarbij zendt?
7. Een regcments kleermaker moet 150 broeken cn 75
rokken leveren. Voor eene broek heeft hij noodig 1 8/4 cl
en voor cenen rok 2 1/5 el laken van een rijksdaalder de el.
Hoe hoog zal 't bedrag zijner rekening zijn, als hij voor het
maken van eene broek ƒ 7/8 en van eenen rok f 2 I/4 re-
kent , als hij daarenboven voor voering, knoopen j enz., in
het geheel ƒ 65 rekent ?
8. Als 't verschil van I/4 en I/5 gedeelle van zeker
kapitaal ƒ 250 is: hoe groot is dan 't geheele kapitaal?
9. Van eene partij haver is 't S/s gedeelle 5 mud groo
ter dan '1 8/5 gedeelle- hoe groot is dc geheele partij?