Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
15. Jan be/at ƒ 198. Dit was 'l 9/i6 gedeelte van
't geen dirk had, hoe veel bezat deze?
16. In een' winkel vroeg men mij voor een cl laken
6 3/4 gulden; ik dong daarop S/g gulden af. Hoe veel moest
ik toen voor 4 '/i cl betalen ?
17. Van een bunder land koopt iemand 3 I/2 achtste
gedeelte; hoe veel roeden bedraagt dat?
18. Twee menschen koopen zamen eene koe; A. betaalt
er 45 gulden aan en B. ƒ 60, Hoe veel komt ieder van
de koe toe ?
19. Om ƒ 12 te bezitten moet iemand er nog anderhalf
maal 2 '/a gulden hij hebben. Hoe veel heeft hij ?
20. Iemand is ƒ 118 2/5 schuldig en betaalt daarop
iedere maand f 14 Vs. In hoe veel maanden zal de geheele
schuld afgelost zijn.
,21. Hoe veel gulden zijn (2 1/2 + 5/8 — 2/3) X 4
rijksdaalders?
22. Eeuc vrouw koopt 12 1/4 cl linnen voor 4^/10 gul-
den en eene andere vrouw koopt 25 cl voor 9 gulden. Hoe
veel heeft de laatste de el goedkooper gekocht ?
23. Drie menschen koopen een bunder land voor ƒ 750.
A,. betaalt daaraan ƒ200, B. ƒ 325 en C. de rest. Welk
gedeelte komt ieder van dat land toe ?
24. Van een ander stuk land, groot 12 1/2 bunder,
heeft A. het 2/5 {jcdeelte gekocht en C. dc rest. Hoe veel
bunders beeft A. meer gekocht dan C. ?
25. Van een' boomgaard bestaat het 1/3 gedeelte nit
pcre-, 2/5 {jcdeelte uit appel- en de rest uit kerseboonicn.
Als er van deze laatsten 28 slaan: uil hoe veel boomen be-
staat dan dc gchcelc boomgaard?