Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
3. Van eeno erfenis, welke 4 neven moeten deelen rael
eene oude meid , krijgt A. Vs , B- V^ , C. l/s , en D l/c
gedeelte; de rest is voor de meid, Hoe veel ontvangt deze
als de gehcele erfenis ƒ 9000 bedraagt ?
4. Een vader verdient wekelijks 5 I/2 gulden , zijn oud-
ste zoon 3 3/4 gulden en een andere zoon 2 "/8 gulden.
Zij verteren daarvan dagelijks 1 2/5 gulden; hoe veel blijft
er jaarlijks voor hunne overige behoeften over?
5. A. verdient wekelijks het vijfde gedeelte van ƒ 30 ;
welk gedeelte van 9 gulden zal B. moeten verdienen om even
zoo veel te hebben aU A. ?
6. Van twee en een half last koren is 35 mud ver-
kocht; welk gedeelte is er nog over?
7. Hoe veel is anderhalf derde part van 24 1/2?
8. Op eenen zolder ligt 2 3/4 last tarwe. Daarvan wordt
het drie vijfde gedeelte verkocht; hoe veel last is er nog
over?
9. Van een stuk linnen wordt het 8/4 gedeelle verkocht;
hoe lang was 't geheele stuk, als er nu nog 15 cl over is?
10. Iemand verliest door eenen brand het derde gedeelte
van zijne bezittingen en heeft dan nog ƒ 25000 over; hoe
groot was zijne bezitting vóór den brand ?
11. Van ƒ 2000 krijgt A. ƒ 600 en B. ƒ 800. Welk
gedeelte blijft er nu nog over voor C.?
12. Een klompemaker maakt in 2 1/2 week 6 maal zoo
veel paar klompen als hij dagen werkt. Al hij deze verkoopt
tegen 2/5 gulden het paar: hoe veel Is daarvan dan de
ontvangst?
13. Als 2/5 van een hoop koren 4 1/2 last bedraagt: uit
lioe veel mud bestaat dan de geheele partij ?
14. Als men die partij verkoopt tegen 12 l/i gulden dc
miifl : hoe veel hedraagl daarvan dc ontvangst ?