Boekgegevens
Titel: Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1859
3e dr; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200342
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Derde rekenboekje: verzameling van voorstellen, ter toepassing van de leer der gewone breuken
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
20. Iemand verdient wekelijks 7 5/8 gulden cn verteert
daarvan 5 3/4 golden. Hoe veel kan hij, zoo doende, in
een jnar overhouden ?
21. . In een' winkel, vraagde men mij 5 1/4 gulden voor dc
el laken, doch ik dong 3/8 gulden per el af; hoe veel moest
ik toen voor driemaal de helft van anderhalf el betalen ?
22. D. kocht 12 1/2 vat olie legen ƒ36 1/2 't vat. Den
volgenden dag reeds verkocht hij ze tegen ƒ38 3/8 't vat; hoe
veel had D. op die olie gewonnen?
23. Twaalf mud haver en 5 mud garst is gekocht voor
87 3/4 gulden. Als er voor den haver 4 1/2 gulden per mud
betaald wordt : bereken dan eens den prijs van een mud
garst ?
Ik, Eca ambachtsman koopt voor eene broek 1 3/4 el
laken en voor een' jas 1 8/4 maal zoo veel. Als bij nu
4 1/2 gulden voor de cl betaalt: met hoe veel kan hij dan
voldoen ?
25. Een grutter ging naar de markt om boekweit te
Loopcn. Hij had 2 1/2 X 3/4 : 1/iG rijksdaalder bij zich ,
en kocht 121/2 mud boekweit tegen 61/4 gulden de mud.
Had hij geld genoeg bij zich ?
S 2.
1. In een boomgaard staan 84 boomen; daarvan zijn
't 3/12 gedeelte appelboomen , 't 2/7 gedeelte pruimeboomen
en de rest bestaat uit pere- en kerseboomen, doch van de
laatste 3 meer. Uit hoe veel boomen van iedere soort be-
slaat die boomgaard ?
2. De heer C. heeft een jaarlijksch inkomen vau/1456.
Indien hij hiervan 't S/w gedeelte wil overhouden : hoe veel
kan hij dan wekelijks van de rest verteren ? -