Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27. Hoeveel is de som van: 12 duizendste deelen; 4 ge-
heelen 538 honderdduizendste deelen; 14 tiende deelen;
748 honderdste deelen; 7 geheelen 84 tiende deelen;
9465 duizendste deelen; 47 geheelen 945 millioenste
deelen; 15 tiende 15 honderdste 15 duizendste dee-
len; 8454 honderdste deelen?
28. Hoeveel is 't verschil tusschen: a. 425 honderddui-
zendste deelen — en 14 duizendste deelen; b. tus-
schen: 2 geheelen 16 tiende deelen — en 304
honderdste deelen?
29. Hoeveel is de waarde van: 6,08 + 0,009 + 4,0086
-f 2,080808 — 10,98?
30. En hoeveel is: 25 duizendste deelen + 4 gehee-
len 448 tienduizendste deelen 540 honderdste
deelen, verminderd met de som van 2 geheelen
48 honderdduizendste deelen en 5486 millioenste
deelen?
31. Hoeveel is: a. 4,25 X 0,7; h. 0,0825 X 2,08?
32. Hoeveel is: a. 7,085 X 0,04; b. 0,0854 X 0,75?
33. Als gij 't verschil van 0,87659 en 0,9128 vermenig-
vuldigt met 0,056: hoeveel is dan 't product?
34. Hoeveel is 't product, als gij de som van 0,86
4,982 + 0,0075 vermindert met 4 geheelen 925 hon-
derdduizendste deelen en de rest vermenigvuldigt met
0,075?
35. Als gij 't product van anderhalf maal derdehalf ver-
mindert met het product van 1,25 X 0,17 : hoeveel is
dan de rest ?
36. Hoeveel is de waarde van: (2,5 + 0,086 — 0,0596
+ 1,075 — 2,0985) X 0,048 ?
37. Deel: a. 2,148 door 4; b. 462,050744 door 8.