Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scanScanned page
A, HOOGENBOOM, Boekhandelaar en Boekdrukker fe Amsterdam,
debiteert met succes:
D. H. MEIJER.
Knop en Bloesem. Samensprakea, Spreuken
en Tersjes. £en Leesboek voor de laagste afdeeling
der middelste klasse, ter bevordering van het
natuurlijk lezen. 3e druk......../ 0,20.
Bloem en Blad. Ben Leesboek voor de hoogste
afdeeling der middelste klasse. 4e druk . . . „ 0,25.
A. L. BOESES.
Nieuw Rekenboek voor de Lagere Scholen,
Ie stukje 14e druk ƒ 0,15.
idem idem idem 2c « 13e . » 0,15.
idem idem idem 3e . 10e « » 0,15.
idem idem idem 4e „ 10e » . 0,20.-
idem idem idem 5e « 6e . « 0,22«.
De Aardè. Aardrijkskundig Leerboekje voor de
Lagere Scholen. 3e druk...........0,30.
Nederland. idem idem idem 6e druk. „ 0,15.
Allerlei. Leesb. voor de Lagere Scholen. 2e » . „ 0,25.
H. J. HOFLAND.
Verstandsoefoningen. Opgaven voor gereg«lde
en nuttige werkzaamheden in School eu Huis,
Ie Stukje 3e druk. 2e Stukje 2e druk. . . ä / 0,15.
L. RIJNENBERG.
Voorlooper van alle in Nederland gebruikt wor-
dende Leerboeken der Frausche Taal, geschikt
voor zeer jonge kinderen.........ƒ 0,25.
F. C. W. HOPMAN.
Handboek voor Huis- eu Rijtuigschilders en Gla-
ïenmakers. 2e drnk..........ƒ 1,—.
S. DE JONG Jz.
200 Hekenkunstige Voorstellen, opgegeven
bij Acte-Examens Toor Hoofdonderwgzers, met
Antw. 2e druk............ƒ 0,20.
Hekenvoorstellen op verschillende Examens
opgegeven, met Antwoorden. 2 stukjes. . . a „ 0,20.
idem opgegeven op vergelijkende Examens
in 1872, met Antwoorden. 2 stukjes . . . a „ 0,20.
S. DE JONG Jz. en A. L. ROEST.
260 Rekenkunstige Voorstellen, opgegevon
bij Acte-exameus voor Hulponderwijzers, met Antw. f 0,25.
■xit