Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11. 0,705 el (M.)
12. 4,86 gl.
13. 45,6 vat (H.L.)
14. 3,53 gl.
15. 6,84 K.G.
16. 108,3885 mud (H.L.)
17. 0,8372 kilogram.
18. 21,2011 vat (H.L.)
19. 2,295 mud („)
20. 327,6 kilogram.
21. 13,95 gl.
22. 900 gl.
23. 51,21875 vat of hektoliter.
24. 266,5 mud „
25. 10,25 kilogram.
26. 159,375 gl.
27. 0,i75 gl.
28. 78 gl.
29. 1010,70 gl.
30. 4,575 gl.
31. 6.875 gl.
32. 14,825 gl.
33. 573,75 gl.
34. 836,75 kilogram.
35. 53,5 last.
30. 13,0375 gl.
37. 1780,625 gl.
38. 39,25 gl.
39. 255 gl.
40. 339,30 gl.
41. 71,50 gl.
42. 1354,70 gl.
43. 6,25 gl
44. 2158,20 gl.
45. 498 rijksdaalders.
46. 198,1875 gl.
47. 64,25 K.G.
48. 0,03125 K.G.
49. 8,5 last.
50. 9.50
51. 107 dagen.
52. 3074,50 gl.
53. 273,75 gl.
54. 483,84 gl.
55. 328,125 gl.
56. 2558 kwartjes.
57. 16,50' gl.
58. 4042,50 gl.
59. 1862 kilogram.
60. 30 weken.
61. 285 dagen.
62. 356,875 gl.
63. 5113,4 kilogram (K.G.)
64. 105,825 gl.
65. 34,625 gl.
66. 44,375 gl.
67. 249 gl.
68. 3120 gl.
69 . 8,75 gl.
70. 9,25 gl. •
71. 6768 gl.
72. 23,25 gl.
73. 2,24765.
74. 46,025 mud.
75. 85,14625 gl.
76. 3,125 gl.
77. 512,30 gl.
78. 3967,25 gl.
79. 21,2625 vat.
80. 3165,75 gl.
81. 8910 gl.
82. 154 gl.
83. 112955 gl.
84. 744,90 gl.
85. 725,625 gl.
86. 1825 gl.
87. 2625 mud of H.L.
88. 26060 K.G.
89. 10764 kroppen.
90. 50,025 gl.
91. 4082.90 cl.
92. 59,7519.
93. 1,625 gl.
94. 11908,125 gl.
95. 2211,75 kan of liter.
96. 4,00108.
97. 6,50 gl.
98. ö. 1507.80 gl.
6. 215,40 gl.
99. 247,80 gl.
100. 54,8875 gl.
1 101. 35 gl.