Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
deel van Willems geld is gelijk aan 't vijfentwin-
tigste deel van 't geld zijns bunrmans. Als gij
na weet, dat zijn buurman 4185 gl. bezit: hoeveel
bedraagt dan 't geld van Willem?
346. Een korenkooper heeft 17,5 last koren liggen. Daar-
van verkoopt hij 't 0,4 gedeelte a 7,5 gl. de mud
en de rest tegen 50 : 6,35 gulden de mud. Hoe-
veel bedraagt de ontvangst voor de geheele partij?
347. Iemand besteedt 't 0,75 gedeelte van 46 gulden aan
tabak en betaalt 3,5 stuiver voor de 3 H.G. Hoeveel
K.G. kan hij voor dat geld bekomen?
348. Een kleermaker heeft aan eeu boer een pak kleêren
geleverd. Voor de jas heeft hij gebruikt 3,35 M.,
voor de broek 1 M. 2 d.M. 7 c.M. 5 m.M. en
voor 't vest 3,5 d.M. laken van 6 gl. den M.,
terwijl hij voor voering en maakloon 7 rijksdaalders
rekent. De boer heeft den kleêrmaker geleverd
36 K.G. boter van 33 stuivers de K.G. en 45 K.G.
kaas van 7,5 stuiver de K.G. Hoeveel geld moet
de boer nu van den kleêrmaker ontvangen ?
249. Bereken eens de waarde van 2,5 hektogram en 2,5
gram goud, als de prijs gesteld wordt op 17,50 gl.
de dekagram,
250. Zeven menschen verdienen in 12 dagen, als zij 13
uren per dag werken, 100 gl. en 16 stuivers. Eeken
eens uit, hoeveel dan 36 menschen zullen verdienen
in 36 dagen, als zij dagelijks 14 uren werken.