Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
238. Een stalhouder heeft 16 paarden, elk paard krijgt
door elkander 2,8 liter haver per dag. Reken
eens uit, voor hoeveel geld aan haver hij in een
jaar gebruikt, als hij ze koopt tegen 3,20 gulden
den hektoliter.
239. In zeker huisgezin heeft men in een jaar voor
132,40 gl. aan turf gebruikt. Als men 16 stuivers
voor de 100 turven betaald heeft, hoeveel turven
heeft men dan in dat jaar gebruikt?
240. Een koopman in eieren kocht eens 4850 eieren,
tegen een rijksdaalder de honderd. Hij verkoopt ze
tegeu 3,5 cents 't stuk, doch bevond, dat er van
iedere honderd eieren 12 gebroken waren. Hoeveel
had hij na aan zijne eieren gewonnen ?
241. Een boer is aan een koopman 745 rijksdaalders
schuldig. Hij geeft op aflossing 5 last 7,5 mud of
hektoliter tarwe, die hij rekent tegen 252 gl.'t last.
Hoeveel blijft de boer nu nog schuldig?
242. Jan heeft vijfmaal 't achtste deel van 6 rijksdaalders
in zijn zak en Kabel 725 duizendste deelen van 20
gulden. Hoeveel heeft de laatste meer dan de eerste?
243. Drie menschen, die wij A., B. en C. zullen noemen,
moeten 236,25 gl, deelen. Zoo menigmaal de eerste
een dubbeltje ontvangt, krijgt de tweede een kwartje
en de derde een gulden. Kunt gij uitrekenen, hoe-
veel ieder van die som ontvangt ?
244. Naderhand moeten zij eene som van 1625 rijksdaal-
ders deelen. B. moet er 165 gulden meer van heb-
ben dan A. en C. krijgt weer 86 gl. meer dan B,
Hoeveel zal ieder van die som ontvangen?
245. WiLLEJts buurman is rijker dan hij; want 't achtste