Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
maar hij verteert eiken dag 1,75 gl. Eeken eens uit,
na hoepeel weken hij zijne 900 gl. verteerd zal
hebben.
232. Een boer heeft 15 paarden en 45 koeien gekocht.
Voor een paard betaalde hy 110 rijksdaalders en voor
eene koe 75 honderdste maal zooveel. Hoeveel gul-
den heeft hij voor al die paarden en koeien moe-
ten betalen?
233. D. heeft 12,5 hektoliter olie gekocht tegen 42,50 gl.
den hektoliter, de onkosten er bij gerekend. Hij
verkoopt die olie in 't klein tegen 48 cents den
liter, doch meet op iederen liter 2 centiliter in.
Hoeveel heiift hij nu op die olie gewonnen?
234. Voor 238 M. linnen is 159,97 gl. betaald. Daar-
onder was 67,5 M. van 60 cents en 84,25 M. van
64 cents den M. Zeg eens, van welken prijs per
M. de rest geweest is.
235. Onlangs kocht A. eene kaas van 8.4 K.G. en betaalde
er 3,57 gl. voor. Hoeveel zou men naar den-
zelfden prijs per K.G. moeten betalen voor 258
kazen, die door elkander 7 K.G. 2 H.G. 5 D.G.
wegen ?
236. Iemand verdient wekelijks 36,80 gl. en verteert er
maar 875 duizendste deelen van. Hoeveel kan die
man, zoo doende, in 2,5 jaar overhouden?
237. Een koopman heeft 4 vaten suiker ontvangen; twee
er van wegen ieder 276 kilogram en de twee andere
ieder 1,2 maal zooveel. De eerste twee heeft hij
gekocht tegen 72,5 cent de kilogram en de andere
kosten hem 1,2 maal zooveel. Met hoeveel heeft hij
die vier vaten kunnen betalen?