Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
43,875 gl, verdiend; hoeveel zou hij op die wijze
kunnen verdienen in 6 jaar 8 weken en 4 dagen,
indien hy nooit verzuimde? ('t Jaar rekenen op 52
weken en de week op 6 dagen.)
226. Een bakker, die op een dag 3 mud 1 schepel 2,5
kop rogge verbakl, heeft eene partij rogge gekocht,
groot 12,8125 last. Reken eens uit, hoeveel dagen
hij daarvan kan bakken.
227. Iemand kocht eens 1 last 12,5 mud haver en
betaalde er juist 51 rijksdaalders voor. Naderhand
kocht hij tegen denzelfden prijs per mud een par-
tijtje, dat 25 mud 7,5 schepel grooter was. Met
hoeveel kan hij de laatste partij betalen?
228. Een boterkooper heeft 132 vaten boter staan; 't
vierde deel er van heeft hij gekocht tegen 45 gl.,
't derde gedeelte tegen 43 gl. en de overige tegen
46 gl. 't vat. Hij verkoopt die boter in eens tegen
1,80 gl. de kilogram, doch heeft 16,25 gl. aan onkosten
betaald. Hoeveel heeft hij op al die vaten gewon-
nen?
229. Een koopman heeft in drie laadjes geld liggen. In
't eerste zijn 57 rijksdaalders, in 't tweede is ander-
halfmaal zooveel en iu 't derde is de helft van 't
geen in de twee eerste zamen is. Voor al dat geld
koopt hij koffie van 15 stuivers de K.G. Hoeveel
K.G. kan hij daarvoor koopen ?
230. Een boer had 819 gulden ontvangen. Daarvoor had
hij geleverd 2,75 last rogge van 6 gl. de mud en
1,125 last tarwe. Zeg eens, tegen hoeveel hij de
mud tarwe verkocht had.
231. Iemand bezit 900 gl. en verdieni. wekelijks 11,125 gl..