Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
218. Een koopman in aardappelen had in 't najaar 780
hektoliter of H.L. aardappelen opgedaan en 3,75 gl.
voor den H.L. betaald. In het volgende voorjaar ver-
kocht hij ze tegen 4,80 gl. den H.L., doch nu waren zy
15 honderdste deelen ingekrompen. Hoeveel heeft hij
aan die aardappelen gewonnen, als hij nog 25,75 gl.
onkosten betaald heeft?
219. Hoeveel is 't 0,3 gedeelte van 875 duizendste dee-
len meer dan zesmaal 't 0,26 gedeelte van 65 dui-
zendste deelen?
220. Twee menschen doen een voetreis, A. legt 5,5 mijl
(K.M.) per uur af en B, 15 K,M. in vier uien,
Eekea nu eens uit, hoeveel M. de eerste in 19 uren
meer zal afgelegd hebben dan de laatste.
221. A. en B. hebben ieder 1000 gl., maar A. geeft aan
B. 't zestiende gedeelte van zijn geld en daarna
geeft B. aan A. 16 honderdste deelen van 't geld,
dat hij nu heeft. Zeg eens, hoeveel ieder nu bezit,
222. Zoudt gij kunnen uitrekenen, hoeveel men zal moe-
ten betalen voor (2,5 + 0,08) X 1,6 : 0,005 L.
koren, als de H.L, 12,50 gl. kost?
223. Drie mensehen moeten 1622,5 gl. zoodanig verdeelen,
dat de tweede 33 rijksdaalders meer ontvangt dan
de eerste, en de derde 55 rijksdaalders meer dan de
tweede. Hoeveel gulden komt ieder van die som toe?
224. A. heeft 270 gulden en 30 cents en verteert in 4
dagen 5 gulden; B. heeft 228 gulden en verteert
in 5 dagen 4 gulden, a. Na hoeveel dagen zullen
zy evenveel bezitten ? b. Hoeveel zal ieder dan
hebben ?
225. Zeker ambachtsman heeft in 4 weken en 3 dagen