Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
37 kwartjes deelen. De eene moet er 9 maal 't vijf-
entwintigste gedeelte van hebben en de andere de
rest. Hoeveel ontvangt de laatste meer dan de
eerste ?
197. Hoeveel is de waarde van 25 K.G. 25 H.G. en
25 D.G. thee, als de D.G. anderhalven cent kost?
198. A. verdient wekelijks 25 gl. en verteert daarvan drie-
maal 't vierde gedeelte; B. verdient 125 gl. per maand
en verteert daarvan 875 duizendste deelen. Eeken eens
uit, hoeveel A. in een jaar meer zal overhouden dan B.
199, Iemand kocht 12 last 22,5 hektoliter tarwe tegen
1,25 gl. den dekaliter. Hij verkoopt de party tegen
15 cents den liter, maar meet 2 liter op iederen hek-
toliter in. Kunt gij nu uitrekenen, hoeveel hij op
die partij gewonnen heeft?
200, C. verdient wekelyks 12,50 gl, en K. verdient maan-
delijks 4,5 maal zooveel. Zeg eens, hoeveel de laatste
in 4,5 jaar meer verdient dan de eerste,
301. Voor 250 kazen, ieder van 9 K.G. en 340 kazen, ieder
van 8 K.G., is betaald 898 rijksdaalders en twee kwart-
jes. Tegen hoeveel is dat de kilogram gerekend?
202. Z. heeft 1 baal 8,5 riem papier gekocht tegen 0,3 gl.
't boek. Hoeveel zou hij op die partij winnen, als
hy 't vel verkocht tegen anderhalven cent?
203. Een koopman heeft van zekere waar gekocht 7860 pond
en later nog 't 0,8 gedeelte van die hoeveelheid.
Als hij nu in alles 6012,90 gl. heeft betaald: tegen
hoeveel heeft hij dan 't pond gekocht?
204. Een boer heeft zijne schapen geschoren en voor de
wol 365,75 gl. ontvangen. Als gij nu weet, dat hij
56 schapen heeft en elk schaap, door elkander ge-
»3