Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
gewonnen, als hij 9,5 rijksdaalder aan onkosten
betaald heeft?
182. Iemand, die wekelijks 9 gulden verdient, verteert
daarvan 87 5 duizendste deelen. Hoe lang zal hij op
die wijze moeten handelen om 198 gl. over te houden?
Ï83. Jan heeft in zijn spaarpot zevenmaal 't twaalfde deel
van 9 rijksdaalders. Piet bezit anderhalven rijks-
daalder meer en Kakel heeft 1,75 gl. minder dan
Jan en Piet zamen. Hoeveel gulden bezitten zij
met hun drieën?
184. Iemand dacht, dat hij 1650 gl. had; doch toen hij
zijn geld telde, bemerkte hij, dat er 15 honderdste
deelen van 780 gl. minderwas. Hoeveel had die man?
185. Een houtkooper heeft 980 planken liggen. Daaronder
zijn er 324, die ieder 7,6 M. lang zijn, terwijl de
overige eene lengte hebben van 6 M. 2 d.M. 5 c.M.
Hoeveel bedraagt de waarde van die planken, bere-
kend naar drie achtste gulden den meter?
186. Van eene partij bier, groot 16 H.L. 64 L., wordt
driemaal 't achtste gedeelte en 32 kan op fles-
schen getapt, die 8 d.L. inhouden, cn 't overige
bier op kruiken, die 2,5 d.L. moer inhouden dan
de flesschen; hoeveel kruiken heeft men nu meer
noodig dan flesschen?
187. Twee menschen deelen 1600 gulden. De eene zal
er 125 rijksdaalders meer van krijgen dan de andere.
Hoeveel ontvangt ieder ?
188. Van 9 last 18 mud of hektoliter wordt 't 0,3 ge-
deelte verkocht; naderhand wordt er weer 2,5 maal
zooveel bij gekocht, als men verkocht had. Hoe-
groot is nu de party ?
Boesek, N. Rek. 2e St. 13e Qruk. 3