Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
784 duizendste deelen van; hoeveel kan hij zoo doende
in een jaar overhouden?
175. Een koopman is aan een anderen koopman schuldig
2083,20 gl. Hij betaalt hem 0,7 5 deelen in geld,
en voor de rest levert hy 12 vat boter. Kunt gij
berekenen, op welken prys de K.G. boter gesteld is?
176. In een gesticht, waar 56 personen verpleegd wor-
den met een vader, eene moeder en twee oppas-
sers, doet men voor 34 weken aardappelen op. Door
elkander rekent men voor lederen persoon 0,75 kop
of liter daags. Als nu de mud of hektoliter 3,80 gl.
kost, voor hoeveel geld aan aardappelen heeft men
dan opgedaan?
177. Hoeveel kan iemand in een jaar oTerhonden, die
60 gl. 's maands verdient en wekelijks 18 honderdste
deelen er van verteert?
178. In 15 weken hebben 16 mannen en 8 jongens te zamen
2178 gl. verdiend. Als gij nu weet, dat een man
dagelijks 1,20 gl. heeft verdiend: kunt gy dan uit-
rekenen, hoeveel een jongen per dag verdiend heeft?
179. Iemand heeft twee stukkeu laken gekocht van gely-
ken prys per meter, 't Eene is lang 44 M. en 't an-
dere 37,5 M. Voor 't eerste betaalde hij 34,125 gl.
meer dan voor 't andere. Zeg eens, tegen hoeveel
hij den meter gekocht heeft?
180. Een korenkooper heeft eene partij koren gekocht,
groot 15 last 18 mud of hektoliter, tegen anderhalven
stuiver den kop of liter. Hoeveel kost hem die partij ?
181. Van die partij verkoopt hij driemaal 't achtste ge-
deelte tegen 8,50 gl. en de rest tegen 8,40 gl.
den H.L. Hoeveel heeft hij op die geheele partij