Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
160. Een koopman heeft twee stukken laken ontvangen,
't Eene is 48,5 meter of M. lang en 't andere 86
honderdste maal zooveel. Hoeveel hebben die beide
stukken hem gekost, als de M. van 't kortste stuk
op 8,20 gl. en de M. van 't langste op 3 kwartjes
minder gerekend isP
161. Hoeveel gulden maken de volgende waarden te zamen
uit: 0,28 rijksdaalder, 13,5 kwartje, vijfduizendste
deelen van 284 gulden, 37,5 stuiver, 79085 dui-
zendste deelen van een gulden en 4608,5 cent?
162. Een groenboer heeft 285 mud of hektoliter aardap-
pelen gekocht tegen 3,60 gl. de mud. Hij verkoopt
die by de kleine maat tegen 22,5 cents de 5 kop of
liter, doch meet op iedere mud of H.L. 10 kop of L. in.
Hoeveel heeft hy nu aan al die aardappelen verdiend?
163. Een wijnkooper heeft twee partijtjes wijn liggen; 't
eene is groot 7908,5 deciliter en 't andere is 12,25
liter grooter; hoeveel H.L. wijn heeft hij in 't geheel
liggen ?
164. Honderd balen koffieboonen zyn verkocht tegen 15 stui-
vers de K.G. en bij inkoop hebben zij 72,5 cent
de K.G. gekost. Als er nu in 't geheel 90 rijks-
daalders op gewonnen wordt: weet gij dan te zeggen,
hoe zwaar iedere baal is ?
165.- D. had eene partij koren gekocht tegen 7,50 gl. de
mud. Na eenigen tijd verkocht hij die tegen 232,50 gl,
't last en berekende er 126,75 gl. op gewonnen te
hebben. Uit hoeveel mud bestond de partij ?
166. Iemand, die in 5 dagen 11,875 gl. verteert, wil we
ten, hoeveel weken hij op die wijze kan toekomer
met 798 gl. Kunt gij 't hem zeggen?