Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
elfmaal 't twaalfde gedeelte verteert, hoeveel kan hy
dan in een jaar overhouden?
152. D. verdient wekelijks 25,60 gl. en verteert maande-
lijks 3,6 maal zooveel. Reken eens uit, hoeveel D.
zoo doende in 3 jaar kan overhouden ?
153. Een korenkooper kocht 35,5 last tarwe. Men vraagde
hem vijf rijksdaalders voor de mud, doch hij
dong 12 gl. op 't last af. Met hoeveel heeft hij nu
de partij kunnen betalen?
154. Voor 2,5 kilogram kaas heeft iemand 18 stuivers
betaald en voor 4,5 K.G. boter 5,5 maal zooveel.
Kunt gij nu uitrekenen, hoeveel men naar dien
prijs zou moeten betalen voor 350 kazen, ieder van
13 K.G., en 89 vat boter?
155. Iemand, die in 6 weken en 3 dagen 58,50 gl. kan
verdienen, wil weten, hoeveel hy wel in anderhalf
jaar zou kunnen verdienen, als hij maar vijf dagen
per week werkte. Zeg 't hem eens.
156. Voor (12,5 X 8 X 2250) + 2000 steenen heeft
iemand 681 rijksdaalders betaald. Bereken gij nu
eens voor hem, op hoeveel een steen komt ?
157. G. heeft 5 en een kwart last koren gekocht, tegen
285 gl. 't last. Naderhand koopt hij tqgen denzelf-
den prijs eene partij, die 4 last 17,5 mud of hekto-
liter grooter is. Hoeveel heeft hij voor de laatste
partij moeten betalen?
158. Van welk getal moet 3,5 x 4,06 afgetrokken wor-
den om 12,5 X 0,9 over te houden?
159. Eeken eens uit, hoeveel men zal moeten betalen voor
(12,25-fl8,25—2,75) X 3,6 K.G., als men voor ander-
halve K.G. de helft van 87,5 X 0,8 cent moest betalen.