Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
139. Van 6,5 last koren wordt eerst verkocht 't vierde
gedeelte en daarna nog 't derde deel van de rest.
Ecken eens uit, hoeveel er minder verkocht is
dan er overbleef.
140. D. heeft 250 ryksdaalders in den zak. Hij geeft
daarvan uit 't 0,05 gedeelte, later nog 't 0,24 ge-
deelte, terwijl hij met 't overschot eene schuld van
400 gl, zou betalen. Zeg eens, hoeveel hij dan nog
van zijn geld zou overhouden,
141. Iemand heeft 93 50 eieren gekocht tegen 2,75 cent
't stuk. Hij verkoopt daarvan tweemaal 't vijfde
gedeelte tegen 3,5 cent 't stuk en de overige tegen
3,2 cent. Hoeveel heeft hij op al die eieren ge-
wonnen ?
142. Een werkman verdient dagelijks 1,70 gl. en een an-
der driemaal 't vierde gedeelte er van. Ecken eens
uit, in hoeveel dagen de eerste 127,50 gl. meer ver-
diend zal hebben dan de laatste.
143. Vier stukken laken zijn betaald met 280 rijksdaal-
ders, 372 guldens, 296 halve guldens, 300 kwart-
jes en 160 dubbeltjes. Als gij weet, dat de meter
gekocht is tegen 6,25 gl. en de stukken van gelyke
lengte zijn: hoe lang is dan ieder stuk?
144. De sigaarmakers van den heer K. hebben in eene
week 19375 sigaren gemaakt en vier tiende deelen
van een cent voor 't stuk ontvangen. Met hoeveel
ryksdaalders heeft K. 't maakloon van al die sigaren
kunnen betalen?
145. Een boer had gedurende 9 weken 15 arbeiders in
't werk gehad, wien hij in dien tyd 1117,80 gl.
aan arbeidsloon heeft uitbetaald. Zoo gij nu weet,