Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
Antje te zamen. Hoeveel bezitten die vier kinderen
in 't geheel ?
119. Een koopman heeft 25 balen koffie gekocht, iedere
baal van 62,5 K.G. Hij heeft er tien van gekocht
tegen 16,5 stuiver de K.G. en de overige tegen 7,5
cent meer. Hoeveel heeft hij voor die 25 balen
moeten betalen?
120. Een korenkooper heeft 17 last 7,5 mud rogge ge-
kocht en 262,50 gl. voor 't last besteed. Zoudt gij
kunnen uitrekenen, hoeveel hij voor de geheele partij
heeft moeten betalen?
121. Als hij van die rogge 't derde gedeelte verkoopt
tegen 9,50 gl. den H.L. en de rest tegen een
kwartje per H.L. meer; hoeveel heeft hij dan op die
partij gewonnen, als hij 9,5 rijksdaalder onkosten
gehad heeft?
122. Een heer bezat eens zoo menigmaal anderhal ven cent
als 't vijfentwintigste deel van 't aantal seconden, die
er in een jaar zijn, bedraagt. Reken eens uit, hoe-
veel gulden die heer r^jk was. ('t Jaar rekenen op
365 dagen 5 uren 48 minuten en 45 seconden.j
123. In zeker jaar sloeg men aan de munt te Utrecht
voor 67862500 duizendste deelen van een gulden
aan rijksdaalders. Hoeveel rijksdaalders heeft men
in dat jaar geslagen?
124. Een lakenkooper verkocht 36,25 meter zwart laken
en 2,6 maal zooveel blauw laken. "Voor 't zwarte
bedong hij 2,5 rijksdaalder per meter en voor 't blauwe
een achtsten gulden meer. Hoeveel heeft hij voor al
dat laken ontvangen?
125. Iemand heeft 229,5 gl. bij zich. Hij geeft daarvan