Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
kropsla afgeleverd. Zoo gy nu weet, dat hij 1,25 cent
voor een krop heeft ontvangen: hoeveel heeft hij er
dan in die maand afgeleverd, als hij op elke 25 krop-
pen er één heeft toegegeven?
90. Al die kroppen had een groenboer gekocht, die er
't derde deel van verkocht tegen 2 cents en de overige
tegen anderhalven cent 't stuk. Hoeveel heeft die
man er aan verdiend?
91. Vijf menschen moeten eene som van 19885,75 gl. ver-
deden. Drie er van moeten ieder 264,375 gl. meer
hebben dan de andere twee. Kunt gij nu berekenen,
hoeveel 't aandeel van een der eersten bedraagt?
92, Eeken eens uit, hoeveel 3,6 maal "t achtste deel is
van 6,5 maal 't vierde deel van (84,70 — 2,988).
93. In den tijd van 8 weken en 4 dagen heeft een
metselaarsknecht 33 rijksdaalders en 2 gulden ver-
diend. Zoudt gij kunnen zeggen, hoeveel dat per
dag is?
94. Een boer brengt, een geheel jaar lang, eiken dag 7
H.L. 25 L. melk naar de stad, en ontvangt 0,045 gl.
voor den liter. Voor hoeveel geld aan melk was dat
in 't geheele jaar?
95, Hoeveel liter olie zou men kunnen koopen voor
0,9 X 0,125 X 7864 gulden, als men den liter op
40 cents rekent?
96, Als men bij zeker getal 12 geheelen 89 tienduizendste
deelen optelt, krijgt men 16 geheelen 998 honderd-
duizendste deelen tot som. Welk is 't bedoelde getal?
97, Voor 375 mud rogge en 0,6 maal zooveel tarwe heeft
een korenkooper 4800 gl. betaald. Als gy nu weet,
dat de tarwe 10,50 gl. de mud heeft gekost, kunt