Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
rekenen, hoeveel men naar dien prijs voor 25 paar-
den zou moeten betalen ?
82. Als E. werkt, verdient hij 12,5 cent per uur. Ge-
durende 16 weken heeft hij wekelijks 5,5 dag ge-
werkt, en 14 uren per dag. Hoeveel heeft hij in dien
tijd verdiend?
83. Van 2460 vaten (40 K.G.) boter is 't derde gedeelte
gekocht tegen 1,10 gl. de K.G.; 't vierde gedeelte tegen
1,25 gl. de K.G. en de rest tegen 1,125 gl. de K.G,
Hoeveel is er voor al die vaten betaald?
84. Als gij 't geld, dat zeker iemand bezit, met 12,5
vermenigvuldigdet, zoudt gij 3724,5 rijksdaalder tot
product krijgen; zeg eens, hoeveel gulden hij bezit.
85. Hoeveel is er ontvangen voor 16 H.L. 12,5 L. olie
als men den d.L. verkocht heeft voor vier en een
halven cent?
86. Een weg, die 5 mijl of kilometer 84 roeden of de-
kameter lang is, is aan beide zijden met een dubbele
rij boomen beplant, die 8 el of meter van elkander
staan. Zoo elke jonge boom 12,5 stuiver gekost heeft,
voor hoeveel geld heeft men dan gebruikt?
87. Uit een schip, dat met koren geladen is, wordt
0,5 : 0,04 last gelost. Als gij weet, dat er nog 6 maal
zooveel inblijft als er uitgenomen is, kunt gij dan
zeggen, uit hoeveel mud of hektoliter de geheele la-
ding bestond?
88. Een zoutraffinadeur heeft voor 1628,75 gl. zout afge-
leverd, Eeken eens uit, hoeveel K.G, hij daarvoor
heeft moeten geven, als hy voor 10 K.G. 't vierde
deel van een rijksdaalder in rekening brengt,
89. Een warmoezier heeft in eene maand voor 129,375 gl.
2*