Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
die arbeider betaald ia anderhalf jaar, ala hij in dien
tijd 7 weken huur is schuldig gebleven ?
67. Iemand verhuurt twee huizen. Het eene heeft hij
verhuurd tegen 1,375 gl. per week en 't andere voor
17,50 gl. per maand. Hoeveel brengen die twee huizen
in een jaar op, als er voor belasting en onderhoud
32,50 gl. per jaar afgaat?
68. In eene fabriek werken 24 mannen, die ieder dage-
lijks 1,25 gl. verdienen, en 16 vrouwen, die ieder
de helft verdienen van 't geen een man verdient.
Hoeveel bedraagt het arbeidsloon van al die mensehen
in een vierendeeljaars ?
69. Voor eene partij koren, groot 17 last en 20 mud,
is eene som van 4637,50 gl. ontvangen; kunt gij be-
rekenen, tegen hoeveel dat de mud is?
70. Maar als men diezelfde partij eens met 1961 rijks-
daalders had moeten betalen, tegen hoeveel had men
dan de mud gerekend?
71. Een kaaskooper heeft van een boer 768 kazen ge-
kocht, die door elkander 11 kilogram't stuk wegen,
tegen 37,5 cent de K.G., en van een anderen boer
48 kazen minder, maar die anderhalve kilogram zwaar-
der zijn, tegen 40 cents de K.G. Hoeveel heeft de
koopman voor al die kaas moeten betalen?
72. Eene meid haalde een half ons of hektogram thee in
den winkel en betaalde daarvoor 15 cents. Hoeveel
zou men naar dien prijs voor 7 K.G. 7 H.G. en
5 D.G. moeten geven ?
73. Een jongen moest bij zeker getal 0,745 en 1,0^755
optellen; hij deed 't goed en kreeg 4,0802 tot som.
Zeg gij nu eens, welk dat onbekende getal was.
Boesee, N. Rek. 2e St. 13e dr. 2