Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
58. Hoeveel zal men moeteu betalen voor 12 en een
kwart last tarwe, als de kwart mud op 2 gulden en
3 kwartjes gerekend wordt ?
59. Iemand heeft 120 rijksdaalders, 520 guldens, 379
halve guldens, 242 kwartjes en 472 dubbeltjes be-
steed aau suiker en 60 cents voor de K.G. betaald. Reken
eens uit, hoeveel K.G. hij daarvoor heeft bekomen.
60. Een arbeider, die dagelijks 1,37 5 gl. verdient, heeft
in eenige weken 206 gulden en een kwartje ontvan-
gen. In hoeveel weken heeft hij dat geld verdiend,
als hij wekelijks één dag verzuimd heeft?
61. In zeker huisgezin, waar men eiken dag 5,5 d,L.
olie gebruikt, heeft men 1 H.L. 56 L. 7,5 d.L.
opgedaan; hoeveel dagen kan men daarmede toe-
komen ?
62. A. heeft van 571 gulden driemaal 't achtste deel
uitgegeven; hoeveel heeft hij nog over?
63. Een zeepzieder heeft voor 1917,525 gl. zeep afgele-
verd, berekend tegen 7,5 stuiver de kilogram. Hoe-
veel kilogram heeft hij daarvoor gegeven?
64. Iemand heeft 3735 eieren verkocht;'t derde gedeelte
er van heeft hij verkocht tegen 3,5 cent en de rest
tegen een cent minder per stuk. Hoeveel heeft hij
voor zijne eieren ontvangen ?
65. Vier jongens hebben ieder eenig geld. De eerste bezit
4,50 gl., de tweede 1,5 rijksdaalder meer, de derde
heeft nog 15 stuivers meer dan de tweede, terwyl
de vierde 12,5 cent meer bezit dan de twee eerste za-
men. Hoeveel geld bezitten die jongens met hun vieren?
66. Een arbeider, heeft een huisje in huur, waarin hij
wekelijks 12,5 stuiver verwoont; hoeveel huur heeft