Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
50. Naderhand kocht hij 12 last en 15 mud of hekto-
liter tarwe en betaalde voor de geheele partij 1425
rijksdaalders; kunt gij nu uitrekenen, tegen hoeveel
hij de mud gekocht heeft?
51. Als men uit een pot boter, waarin 26 K.G. 7 H.G.
en 5 D.G. is, dagelijks 2 ons 5 lood gebruikt, hoe-
veel dagen kan men er dan meê toekomen?
52. Een kleêrmakersbaas heeft in een jaar 168 jassen,
376 broeken en 254 vesten gemaakt. Als hij nu
't maakloon van een jas op 9,50 gl, van eene broek op
2,75 gl. en van een vest op l,75gl.stelt:hoeveel bedraagt
dan 't maakloon van al die kleedingstukken te zamen?
53. Iemand heeft voor den winter opgedaan: 18,5 H.L.
aardappelen van 2,25 gl. den H.L., 52,5 K.G. boter
van 1,80 gl. de K.G., 87,5 K.G. vleesch van drie
kwartjes de K.G. en 120 K.G. spek van 12 stuivers
de K.G. Hoeveel heeft hem al die voorraad gekost?
54. Een arbeider heeft in 2,5 dag 4,20 gl, verdiend;
hoeveel zou hij zoo doende in een jaar kunnen ver-
dienen, als hij behalve de Zondagen nog 2 5 dagen
verzuimde ?
55. Als men voor een maatje of deciliter brandewijn 12,5
cent moet geven: hoeveel zou men dan naar dien
prijs moeten betalen voor 2 vat of hektoliter 63,5
kan of liter?
56. Wilt gij eens voor mij uitrekenen, hoeveel kwartjes
ik zal kunnen bekomen voor (0,25 + 0,075 + 1,75
+ 4,005 — 2,875 — 0,0075) : 0,00025 stuivers?
57. Een knecht, die zich verhuurd heeft voor 143 gul-
den in 't jaar, blijft maar zes weken iu zijn dienst.
Hoeveel loon moet hij nu ontvangen?