Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
dens, 2 kwartjes en 8 dubbeltjes verteerd hebben,
hoeveel hebben zij dan in dat halfjaar overgehouden?
42. Een pannebakker heeft 17480 roode dakpannen staan
en anderhalfmaal zooveel blauwe. Hij verkoopt de
eerste tegen twee en een halven cent 't stuk en de
laatste tegen 1 cent meer 't stuk. Hoeveel heeft hij
voor al die pannen ontvangen ?
48. Een bakker heeft 135 hektoliter rogge gekocht voor
848,75 gl. Heken eens uit, tegen hoeveel hij dan
den hektoliter betaald heeft.
44. Hoeveel is de waarde van 12 kisten thee, die ieder
54,5 K.G. wegen, als gij weet, dat 4 kisten ervan
gekocht zijn tegen 2,40 gl. en de andere tegen 3,75 gl.
de kilogram?
45. Een boer ontving eens van zijn boterkooper 1245 gi.
in rijksdaalders: hoeveel van die stukken heeft hij
toen ontvangen?
46. Hoeveel zou men moeten betalen voor 14 stukken
katoen, die door elkander 37 meter 7 decimeter 5
centimeter lang zijn, als de meter gekocht is tegen
37 en een halven cent?
47. D. heeft 12 kisten thee ontvangen en daarvoor 1734,75 gl.
betaald. Zoudt gij nu kunnen uitrekenen, hoe zwaar
elke kist weegt, als gij weet dat de kilogram op
2 en een kwart gulden gerekend is?
48. Als gij eens een K.G. in 82 gelijke deelen moest ver-
deelen, hoe groot zoudt gij elk deel dan maken?
49. Een korenkooper heeft voor 2422,5 gl. koren gekocht
en 8 rijksdaalders en 2 gulden voor de mud of hekto-
liter besteed; zeg eens, hoeveel last hij daarvoor heeft
kunnen koopen.