Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1876
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1937
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200328
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
32. Als gij eens 27 rijksdaalders hadt en er 52 gl. 67,5
cent van uitgaaft: hoeveel gulden zoudt gij dan nog
over hebben?
33. Een boer had 67,5 mud rogge liggen; hij verkoopt die
tegen 8,50 de mud. Hoeveel heeft hij voor de
geheele partij ontvangen ?
84. Van 25 balen rijst, die door elkander 62,5 K.G.
Ieder vregen, wordt 725 K.G. 7,5 H.G. verkocht.
Hoeveel K.G. is er nog vau over?
35. Iemand heeft drie pakhuizen. In 't eerste ligt 12 last
7,5 mud rogge, in 't tweede 1 last en 15 mud
meer eu in 't derde ligt tweemaal zooveel als in 't
tweede; hoeveel ligt er in de drie pakhuizen te zamen?
36. Uit een vat azijn wordt eerst 25,5 liter getapt,
en de rest verkocht tegen 0,175 gl. den liter; hoeveel
wordt daarvoor ontvangen?
37. Een korenkooper heeft 6 last 12 mud 5 schepel rogge
verkocht tegen 9 en een kwart gulden de mud. Hoe-
veel heeft hij daarvoor ontvangen ?
38. Iemand heeft 40 weken lang, iedere week 2,675 gl.
op de spaarbank gebracht; doch toen nam hij er
67,75 gl. af; hoeveel blijft er nog staan?
89. Van 24 balen ryst, die ieder 62,5 kilogram wegen,
wordt 't derde gedeelte verkocht tegen 16 cents en
de rest tegen 3 en een halven stuiver de kilogram;
hoeveel gulden is er voor al die rijst ontvangen ?
40. Van zeker huisgezin verdient de man wekelijks 6,80 gl.,
de vrouw een rijksdaalder en de oudste zoon ander-
halven rijksdaalder. Hoeveel verdienen die menschen
zoo doende in een half jaar?
41. Als zij van dat geld wekelijks 3 rijksdaalders, 2 gul-