Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scanScanned page
idem idem idem 2e „ 8e
idem idem idem 3e „ 7e
idom idem idem 4e „ 7e
idem idem idem 5e „ 5e
A. HOQGENBOOM, Boekhandelaar en Boekdrukker te Amsierdam,
debiteert met succes:
D. H, MEIJER.
Knop en Bloesem. Saraensprakea, Spreukeu
eu versjes. Eeu Leesboek voor de laagste afdeeling ,
(Ier middftlste klasse, ter bevoideriag vau het
natuurrijk lezen. Se druk........ƒ 0,20.
Bloem On Blad. Eeu Leesboek voor de hoogste
afdeeling der middelste klasse. 3e druk . . . „ 0,35.»
A. L. BOESER.
Nieuw Rekenboek voor de Lagere Scholen,
Ie stukje 9e druk ƒ 0,15.
» 0,15.
« 0,15.
« 0.20.
„ 0,225.
,De Aarde. Aardrijkskundig Leerboekje voor de
Lagere Scholen, 2e druk..........0,30.
Nederland. idem idem idem 5e druk. „ 0,15.
Allerlei. Leesb. voor de Lagere Scholeu. 2e „ . „ 0,25.
H. J. HOFLAND.
Verstandsoofeningen. Opgaven voor geregelde
eii nuttige werkzaamheden iu School eo Huis,
in 2 Stukjes. 2e druk........ ƒ 0,15.
L. RIJNENBERG.
Voorlooper van alle in Nederland gebruikt wor-
dende Leerboeken der Fransche Taal, geschikt
voor zeer jonge kinderen.........ƒ 0,25.
F. C. W. HOPMAN.
Handboek voor Huis- en Rijtuigschilders en Gla-
zenmakers. 2e druk........../ },—.
S. DE JONG Jz.
200 Rekenkunstige Voorstellen, opgegeven
bij Acte-Examens voor Hoofdonderwijzers, met
Antw. 2e druk............/ 0,20.
S. DE JONG Jz. en A, L. ROEST.
250 Rekenkunstige Vooratellen, opgegeven
bij Acte-examens voor Hulpondwwijzers, met Aniw. f 0,25.
Tijdschrift voor Reken-, Stel-en Meetkunde
ft 50 bents per Jaargang.