Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
S74. Hoeveel moet men betalen voor:
(8V3 + 2V2 — 4,6) X iVg : 0,83 K.G. van zekere
waar, als de K.G. 4,(5 stuiver kost?
875. Zoudt gij wel 't getal kunnen zoeken, welks derde deel
7'/2 grooter is dan 't vierde deel van dat derde deel?
376. In een vierkanten bak, welks grondvlak, van bin-
nen gemeten, 2 M. omtrek heeft, is 165 K.G, olie.
Hoe hoog staat de olie in dien bak, als haar soor-
telijk gewicht 0,88 is?
377. Een jongen moet van zeker getal 't gedeelte
nemen; hij deelt in plaats van te vermenigvuldigen,
en krijgt daardoor in zijn antwoord 17^8 te veel.
"Welk getal moest hij vermenigvuldigen?
378. Hoeveel zou men moeten betalen voor
(57, + 45 — 8,16) X 27^ : (0,083 : '
K.G. suiker, gerekend tegen 64 cents de K.G.?
379. A. heeft een oliebak, die 17,, M. lang, % maal
zoo breed en 9 d.M. diep is. Zoo hij dien bak
half vol olie doet en er dan 't twee derde gedeelte
min 48 L. uitneemt: hoe hoog zal de olie dan nog
in dien bak staan?
380. Een kaaskooper heeft in 't voorjaar 744 kazen ge-
kocht, die door elkander 8,1(5 K.G. 't stuk wegen, tegen
2/
— gulden de K.G. en betaalt nog 2®/^ rijksdaalder
/o
onkosten. Hy verkoopt die kaas in 't najaar, toen ze
625 d.G. per K.G. is ingedroogd, zoo duur, dat
hij, behalve de 372 rijksdaalder onkosten, die hij
bij den verkoop heeft, nog 240,705 gl. wint. Tegen
hoeveel heeft hij de K.G. verkocht?