Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Deel: Vierde stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1873
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1934
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200327
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
gedeelte verkocht; daarna weer de helft van het-
geen er over was bijgekocht, waardoor men 7 Va
last verkreeg. IJit hoeveel last bestond die partij ?
354. Een staafje zilver, 3Va decimeter lang, 8 centime-
ter breed en 4Va c.M. dik, wordt verguld. Hoeveel
zal dat kosten tegen gulden de vierkante palm
of d.M^. gerekend ?
355. Eereken eens de waarde van dat staafje (zonder
't verguldsel) als 't zilver 1,05 gl, 't lood of dekagram
kost en zijn soortelijk gewicht 10,5 is.
356. Een koopman heeft een stuk linnen, waarvan hij
't gedeelte en 6 M. verkoopt; en als hij de
rest er van tegen denzelfden prijs verkocht, zou hij
daarvoor 21^10 gulden ontvangen. Hoe lang is dat
Btuk, als de M. verkocht wordt tegen Y» gulden?
357. Voor 12 K.G. van zekere waar betaalt men 25 dui-
zendste deelen van 100 gulden. Eeken eens uit,
welk gedeelte van 25 rijksdaalders men dan zou
moeten betalen voor 78 K.G.
358. Een horloge, dat per etmaal 4Va minuut voorloopt,
wordt heden, den 16 Ajml, *s middags te 12 uren,
met de stadsklok gelijk gezet. Zoudt gij kunnen uit-
rekenen, wanneer 't weer met de stadsklok gelijk zal
zijn, aannemende, dat deze steeds nauwkeurig loopt?
359. Als men een getal door 8 en door 12 deelt, is 't
verschil der quotienten 6Vi-2' Kunt gij daaruit be-
rekenen, welk dat getal is?
360. Een koopman heeft 16 balen kofiieboonen en 5
kisten thee ontvangen. De koffie kost hem "/s gulden
de K.G., en K,G. thee staat in prijs gelijk met
6% K.G. koffie, terwijl eene baal koffie 52Va K.G.